Vybité baterie jsou sice odpad, ale dají se dobře znovu využít!

Ikdyž se to možná nemusí někomu zdát, tak použité baterie jsou odpadem, se kterým se dále ještě dá pracovat a vytěžit z nich suroviny použitelné pro další výrobu. Suroviny z nich získané (viz grafika níže), lze použít například pro výrobu turbín, kovových konstrukcí, akumulátorů, elektrických vodičů a chladičů, střešních okapů, popelnic, autobaterií, nástrojové oceli, dobíjecích i běžných baterií, sklokeramických varných desek, až po příbory, CD/DVD disky, mince, kosmetiku či dokonce šperky. […]

Okolí garáží v ulici Pionýrů není ani sběrný dvůr, ani kontejner!

Tak jako skoro pokaždé, když vykoukne na pár dnů sluníčko, tak dochází k nepěknému jevu zvanému „je hezky, uklidíme si nepořádek v garážích“. Myšlenka pravda chvályhodná, ale provedení, resp. řešení Nerudovské otázky „Kam s ním“ lze vidět na snímcích. Byť se to nezdá, tak takto vyházeného nepořádku v okolí garáží v ulici Pionýrů bylo o váze 1210 kg! Prosíme, pomozte nám udržovat pořádek v našem městě a […]

Do Lidické ulice byl umístěn kontejner na kovy (plechovky)

V rámci kontejnerového stání v Lidické ulici u bloku 602, byl umístěn další – celkově v Mostě již 21 – šedý kontejner na kovy.  Občané okolních domů již tedy mohou třídit plechovky od nápojů atd. do tohoto nového kontejneru. V případech, kdy na stanovištích není šedý kontejner na kovy, je možno všechny níže uvedené kovové odpady vhazovat do žlutých kontejnerů na plast, jelikož třídící linka v koncovém zařízení umí tyto […]

Třídíme i použité kuchyňské oleje a tuky

Nejen odpady jako jsou papír, sklo, či plast se daří třídit a recyklovat… Dalším druhem, který nemusí skončit v černé popelnici, resp. v tomto případě v kanalizaci, jsou oleje a tuky, na kterých v domácnosti smažíme. Byť se to třeba nezdá, ale prakticky všechny kuchyňské použité oleje a tuky z domácností lze recyklovat a ty tak můžou znovu posloužit. Stačí je doma postupně slívat do obyčejné PET láhve a až je plná, […]

„Odpadové“ vzdělávání pro děti základních škol začalo

V rámci kampaně Pro čistší Most, bylo dnes zahájeno environmentální vzdělávání dětí základních škol. Konkrétně byla první lekce zahájena na 1. ZŠ ve Svážné ulici, kde Magistrát města Mostu prostřednictvím Ekologického centra Most, započal vzdělávat žáky tříd 5.A a 5.B hravou a zábavnou formou o třídění a odpadech. Tento ucelený vzdělávací program proběhne během ledna a února tohoto roku […]

KAM VYHODIT JEDNORÁZOVÉ „PAPÍROVÉ“ KELÍMKY?

U papírových kelímků je použita vrstva, která zajišťuje jejich nepropustnost. A bohužel tato vrstva kelímků představuje v běžné papírenské recyklaci v ČR problém – pokud by se měly recyklovat jako součást sběrového papíru, pak by příměsi bohužel dávaly vzniknout nekvalitnímu papíru, který by jen těžko hledal uplatnění. Právě proto musí takové kelímky skončit ve směsném komunálním odpadu, kde mají však možnost být dále využity […]

Nové polopodzemní kontejnery v České ulici

Pro občany žijící v České ulici jsme na několika místech zrealizovali nové kontejnerové stání polopodzemních kontejnerů, které svou kapacitou 3 m3 a 5 m3 pojmou mnohem více odpadu, než „klasické“ kontejnery. Tímto řešenímse sníží četnost svozů a časté blokování ulic při samotných výsypech. Tyto typy kontejnerů přinášejí  i jiné výhody a to zejména zamezení samovolného pohybu kontejnerů v ulicích, tak jako tomu bylo vždy, když přišly silnénárazové větry. Dalším pozitivem těchto nádob je omezení hromadění odpadu okolo nádob a přehrabování […]

Jak správně třídit elektroodpady?

Elektrodpady, včetně použitých baterií, patří do červených kontejnerů, kterých v Mostě je díky smlouvě s ASEKOL s.r.o. umístěno celkem 11 takových kontejnerů – viz mapa kontejnerů. Do 11 červených kontejnerů umístěných ve městě Most PATŘÍ drobná elektrozařízení jako kalkulačky, rádia, myši, telefony, elektronické hračky a baterie. NEPATŘÍ do nich televizory, monitory, zářivky, úsporné žárovky. Menší […]

Jak správně na třídění PLASTŮ

Asivšichni už víme, že plasty třídíme do žlutých kontejnerů. V domácnosti můžeme na plastový odpad využít speciální třídící sety s logem kampaně #PPROČISTŠÍMOST, které jsou k vyzvednutí ZDARMA v mosteckém Turistickém informačním centru. A protože už víme jak a kam třídit, tak si řekneme několik věcí, které ještě třeba až tak všeobecně známě nejsou: Věděli jste, že v Tichém oceánu […]

Aretační systémy pro kontejnerová stání

V loňském roce byl na vybraných stanovištích odpadových nádob nainstalován aretační systém. Jedná se konstrukci, která zajistí odpadovou nádobu tak, aby nedocházelo k jejímu samovolnému pohybu. Nejprve byla postupně osazována místa, kde při větším větru k takovému pohybu došlo a s tím bohužel bylo spojeno mnohdy i s poškozením cizího majetku.  Tento aretační systém je […]