Nové polopodzemní kontejnery v České ulici

Pro občany žijící v České ulici jsme na několika místech zrealizovali nové kontejnerové stání polopodzemních kontejnerů, které svou kapacitou 3 m3 a 5 mpojmou mnohem více odpadu, než „klasické“ kontejnery. Tímto řešenímse sníží četnost svozů a časté blokování ulic při samotných výsypech. Tyto typy kontejnerů přinášejí  i jiné výhody a to zejména zamezení samovolného pohybu kontejnerů v ulicích, tak jako tomu bylo vždy, když přišly silnénárazové větry. Dalším pozitivem těchto nádob je omezení hromadění odpadu okolo nádob a přehrabování se v nich. Škoda jen, že toto „podzemní“ řešení není možné bohužel budovat ve všech částech města, vzhledem k jeho rozsáhlému zasíťování inženýrskými sítěmi. 

Sdílet tento příspěvek

Související články