zjistit více

jak třídit

plast

jak třídit

sklo

jak třídit

papír

jak třídit

kov

jak třídit

Bioodpad

Jak třídit

Elektroodpad

jak třídit

Oleje

jak třídit

Textil

Jak třídit

Směsný

Odpadové nádoby v Mostě

Proč třídit odpady?

Šetříme přírodní zdroje

Díky třídění pomáháme k efektivnější recyklaci. To nejen pomáhá stlačovat ceny některých produktů dolů, ale také šetří přírodní zdroje.
*

Tříděním také můžeme urychlit modernizaci

Díky vytříděnému odpadu dostává město Most tzv. odměnu za separaci. Tato odměna smí být využitá pak znovu do modernizace odpadové technologie.
*

Šetříme městský rozpočet

Nový zákon o odpadech stanovuje cenu za skládkování odpadu z černých kontejnerů na 500 Kč/tunu. Překročení stanovených limitů zvyšuje cenu na 1000 Kč/tunu, přičemž tato částka bude nadále růst.
*

Vzdělávací program pro žáky, studenty a obyvatele města Mostu

Workshopy pro MŠ a ZŠ

První workshop již začne v září 2023.

Pro obyvatele města

Sledujte naše sociální sítě pro nejaktuálnější zprávy.

Sběrný dvůr Most - ul. Zahradní

Sběrný dvůr je místo určené městem, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek odpadů vytříděných z komunálního odpadu.

Články o třídění odpadů

Jak funguje v ČR systém třídění a recyklace odpadu?

Poznejte, jak třídění a recyklace odpadu v České republice přispívají ke snižování environmentálního dopadu našeho životního stylu.

Nenašli jste odpověď na Vaší otázku?
Máte nějaké připomínky?