Jak správně třídit oleje?

Odpady z oleje patří do malého označeného černého kontejneru a jsou vážným ekologickým problémem. Nekontrolované vylévání oleje do kanalizace způsobuje ucpaní odpadních potrubí a ekologické katastrofy. Správné nakládání s odpady z oleje zahrnuje jejich oddělený sběr a recyklaci. Odpovědným odevzdáváním použitého oleje na sběrných místech chráníme životní prostředí a podporujeme udržitelnost.

Kam patří použitý olej z auta?

Nevíte, co použitým motorovým olejem? Tak tedy – opravdu ne pohodit do přírody. Existuje vhodnější způsob, který je zadarmo, uložení i likvidace vás nic nestojí a nevystavujete se riziku, že vám někdo uloží velmi tučnou pokutu. Odevzdejte ho ve sběrném dvoře.

ANO

vychladlý olej nalijte do PET lahve
až bude lahev plná vyhoďte ji do kontejneru na oleje

NE

nevhazovat ve skleněných lahvích
nevylévat oleje do výlevky nebo kanalizace

Zdroje:

Nenašli jste odpověď na Vaší otázku?
Máte nějaké připomínky?