Jak správně třídit smíšený?

Veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který zůstane po vytřídění složek komunálního odpadu – papíru, plastu, kovů, bioodpadu, skla, nápojových kartonů, objemného odpadu a nebezpečného odpadu. V souvislosti s tímto odpadem se můžeme setkat také s označením zbytkový odpad, které lépe vyjadřuje, že do těchto nádob patří pouze odpady, které nelze jinam vytřídit.
Kolem 73 % obyvatel České republiky se aktivně věnuje třídění odpadu, avšak občas se v jejich snaze vytřídit veškerý odpad objevují nesprávně umístěné věci v kontejnerech na separovaný odpad, což nejen komplikuje práci na třídících linkách, ale může také snížit hodnotu ostatního správně tříděného odpadu.

PATŘÍ

Patří sem vše co se nedá vytřídit do ostatních druhů odpadů, pro které existují kontejnery na třídění.

odpady označené identifikačním kódem C/
mastné a silně znečištěné obaly od potravin
použité dětské pleny, papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby
zrcadlo
zbytky kosmetiky
účtenky z termopapíru
sáčky od polévek, kávy mají vnitřní vrstvu z alobalu
PVC

NEPATŘÍ

Látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad.

Zdroje:

Nenašli jste odpověď na Vaší otázku?
Máte nějaké připomínky?