Jak se využívají použité kuchyňské oleje?

Již jsme si zvykli, že v Mostě máme možnost třídit spoustu různých druhů odpadů. Jedním z těchto druhů je i použitý kuchyňský olej (po smažení či fritování), který lze buď odevzdat na sběrném dvoře, který provozují Technické služby města Mostu, či do speciálních kontejnerů, které v ulicích Mostu jsou. Kde přesně je pro vás nejbližší takovýto kontejner, si lze ověřit v mapě na tomto odkazu: https://mapy.mesto-most.cz/app/odpadove-nadoby/Kontejnerů na použité kuchyňské oleje (viz foto) je v současné době po Mostě umístěno již 30.

Pojďme si teď říct, co vlastně kuchyňský olej je a co se s ním stane při smažení a i dále…

Z chemického hlediska je kuchyňský olej směs triacylglycerolů s příměsí mastných kyselin. Při samotném smažení (fritování) se dostáváme zase k chemii – dochází k chemickým reakcím, díky kterým vznikají polymery, peroxidy či radikály… Takové látky jsou sice nevhodné pro další zpracování v potravinářství, ale jsou vhodné pro recyklaci a jejich následné využití.

Takže na nás – kdo třídit tento druh odpadu třídit chceme – je, že vychladlý upotřebený olej z kuchyně nalijeme do PET lahve (ne do skleněné!) a po jejím naplnění ji odnese či odvezeme na již zmiňovaný sběrný dvůr, či ji vhodíme do některého z kontejnerů k tomu určených.

Samotná recyklace probíhá pak tak, že se olej (včetně PET lahví) sveze na místo zpracování a oddělí se PET lahve (rozdrtí se) a olej se nechá vytéct. Následně probíhá čištění, kdy se olej zbavuje nečistot (zbytky strouhanky, masa…) a tyto zbytky jsou předávány např. do bioplynové stanice. Po dokončení několika druhů čištění a celého recyklačního procesu, je výsledný produkt předám dalším zpracovatelům.

Při vhodném recyklačním postupu lze recyklací získat produkty, které lze dobře využít např. v kosmetickém průmyslu, gumárenství, stavebnictví či zejména jako přísada do biopaliv.

Je vidět, že mnohem lepší variantou než vylití použitého oleje do záchodu či umyvadla, je slít jej a vytřídit odnesením kam patří.

Věděli jste, že v roce 2023 se v Mostě vytřídilo celkem 3761 litrů použitých kuchyňských olejů? Pro srovnání – již jenom za měsíc leden letošního roku to je už 628 litrů.

Děkujeme, že nám pomáháte třídit i tento druh odpadu. #pročistšímost

Sdílet tento příspěvek

Související články