Proč třídit odpady

1. TÍM, ŽE ODPAD VYTŘÍDÍME, NESKONČÍ NA SKLÁDCE – ŠETŘÍME TAK MÍSTO V PŘÍRODĚ A VE SVÉM OKOLÍ.

Směsný komunální odpad (obsah černých kontejnerů) většinou už nikdo netřídí (zatím) a vozí se rovnou na skládku, v lepším případě – pokud je ve vhodné vzdálenosti – do zařízení pro energetické využití odpadů (slangově „spalovny“).

Průměrný občan ČR vyprodukuje ročně téměř 200 kg směsného komunálního odpadu.

2. VYTŘÍDĚNÝ ODPAD JE MOŽNÉ DÁLE VYUŽÍT A UŠETŘIT TAK PRIMÁRNÍ SUROVINY, JAKO UHLÍ, DŘEVO, ROPU NEBO RŮZNÉ RUDY.

K výrobě nových věcí lze využít vytříděný odpad, takže se nemusí zbytečně plýtvat přírodními zdroji a těžit vzácné suroviny.

Např. recyklací jedné tuny papíru se ušetří cca 1,1 tuny dřeva.

3. RECYKLACÍ ODPADU POMÁHÁME UŠETŘIT ZNAČNÉ MNOŽSTVÍ ENERGIE A ZÁROVEŇ POMÁHÁME SNIŽOVAT MNOŽSTVÍ PRODUKOVANÉHO CO2.

Vždycky je snazší vyrobit novou věc ze správně vytříděných odpadů,než ji vyrábět z primárních surovin.

Např. využitím skleněných střepů lze snížit vznik CO2 při výrobě nového skla o více jak 40%.

4. TÍM, ŽE TŘÍDÍME ODPADY, ŠETŘÍME PENÍZE.

Pro někoho je důležitá motivace finanční. Například na směsný komunální odpad po důkladném vytřídění je potřeba menší kontejner, či méně kontejnerů. Navíc pro každou obec je docela důležité, aby náklady na svoz a uložení (na skládce) směsného komunálního odpad byly co nejnižší. Tříděním se ušetří peníze, které se dají použít jinde, třeba na stavbu nového hřiště, opravu (úpravu) komunikací atd.

Věděli jste, že kolektivní systém EKO-KOM dává obcím finanční odměny za třídění, které jsou účelově vázané na další rozvoj odpadového hospodářství v obci (např. další kontejnery, svoz separované odpadu…) ?

5. ŘEČ ČÍSEL (neboli peníze jsou až na prvním místě…)

Nový odpadová legislativa tlačí obce k čím dál většímu třídění. Zjednodušeně řečeno se dá říci, že čím méně bude odpadu v černých kontejnerech – tím méně se ho předá na skládku – tím méně bude město Most platit skládce za jeho uložení = tím pádem lze případně v dalším roce snížit poplatek za odpady. 

….ALE TAKÉ NAOPAK:

Čím méně/hůře budeme třídit – tím více bude odpadu v černých popelnicích – tím více se ho předá na skládku – tím vyšší částku budeme muset zaplatit na skládce = bude nejspíš potřeba navýšit poplatek za odpady!!!

Sdílet tento příspěvek

Související články