Do Lidické ulice byl umístěn kontejner na kovy (plechovky)

V rámci kontejnerového stání v Lidické ulici u bloku 602, byl umístěn další – celkově v Mostě již 21 – šedý kontejner na kovy. 

Občané okolních domů již tedy mohou třídit plechovky od nápojů atd. do tohoto nového kontejneru.

V případech, kdy na stanovištích není šedý kontejner na kovy, je možno všechny níže uvedené kovové odpady vhazovat do žlutých kontejnerů na plast, jelikož třídící linka v koncovém zařízení umí tyto dva druhy odpadu (plast/kovy) jednoduše oddělit a následně mohou být zrecyklovány. 

Plechovky od nápojů a konzerv jsou totiž sice odpadem, ale také představují cennou komoditu přímo předurčenou k třídění a recyklaci, resp. vrácení „zpět do života“.

Kromě plechovek od nápojů či konzerv, PATŘÍ do šedých kontejnerů dále např. kovová víčka a zátky, alobal, kovové nádobí apod. 

Co NEPATŘÍ do těchto nádob:

Nepatří do nich ani plechovky od barev či tlakové nádoby.

Kde jsou konkrétní umístění šedých kontejnerů (nejenom) v mosteckých ulicích,si lze prohlédnout v mapě kontejnerů.

Věděli jste, že k výrobě kovových obalů se často používá hliník? Jeho výroba je  velmi náročná a představuje zátěž pro přírodu a životní prostředí. Díky vytřídění 1 kg hliníku lze ušetřit až 8 kg bauxitu a 4 kg pomocných látek, které jsou potřeba k jeho výrobě.

Děkujeme za to, že nám pomáháte třídit i tento druh odpadu a tím pádem snižovat hmotnost odpadu v černých kontejnerech na směsný komunální odpad a ještě ke všemu chránit životní prostředí.

Sdílet tento příspěvek

Související články