Třídíme líp rovněž elektroodpad a baterie

Za rok 2023 se nám podařilo se meziročně zlepšit i v třídění druhu odpadu, kam patří vyřazené vysloužilé elektrospotřebiče, dále vybité baterie či nefunkční zářivky a žárovky. 

Zpětným odběrem (jak se správně uvádí) použitých výrobků, jenž je důležitou formou předcházení vzniku odpadu, bylo v roce 2023 odevzdáno občany města Mostu celkem 178,22 tun !!! elektrospotřebičů, baterií a žárovek. Pro srovnání – v roce 2022 to bylo „jenom“ 156,95 tun.

Z množství 178,22 tun bylo konkrétně 551,5 kg zářivek a žárovek, dále 236 kg baterií a zbylých 177,435 tun byly vysloužilé elektrospotřebiče.

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče, baterie a akumulátory podléhají výše zmíněnému „zpětnému odběru“, který zajišťují specializované firmy (AsekolEkolampElektrowin či Ecobat). Při nákupu nového zboží této kategorie totiž zaplatíme v ceně příspěvek na provoz míst zpětného odběru a následnou recyklaci, takže si tuto službu vlastně „předplatíme.“ Místa, kde můžeme takové vysloužilé výrobky zdarma odkládat, jsou označována jako „Místa zpětného odběru“. V Mostě je to třeba sběrný dvůr, dále jsou to prodejny elektro, ale i třeba na Magistrátu (u vstupu do budovy), nebo ve školách.

Drobné elektrozařízení a baterie se také sbírají do speciálních červených kontejnerů umístěných v ulicích Mostu. Kde přesně je pro vás nejbližší takovýto kontejner, si lze ověřit v mapě na tomto odkazu: https://mapy.mesto-most.cz/app/odpadove-nadoby/

Děkujeme, že nám pomáháte třídit i tento druh odpadu. #pročistšímost

Sdílet tento příspěvek

Související články