Stavební a demoliční odpad z domácností patří na sběrný dvůr

Pokud jsou v bytě či domě prováděny nějaká stavební úpravy, resp. rekonstrukce, tak odpady, které z ní vzniknou, jsou tzv. stavebním a demoličním odpadem a NEPATŘÍ do směsného komunálního odpadu  – černých kontejnerů a už v žádném případě NEPATŔÍ na černou skládku někam do přírody!!!

CO JE STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD?

Pojem stavební odpad označuje skoro vše, co se při stavební práci objeví na hromadě „nepotřebností“ – materiál i obaly. Jedná se především o cihly, beton, sklo, plasty, kovy, asfaltové směsi, dehet, keramiku, zeminu, štěrk, izolační materiály. Ale také se může jednat o barvy a obaly od barev, okenní rámy, kusy trubek nebo třeba kliku, ale třeba i o záchodovou mísu.

Takže takový odpad PATŔÍ na Sběrný dvůr, kde může být ZDARMA odložen.

Pozor však! Takovýto druh odpadu je na Sběrný dvůr přijímám jenom na základě předloženého občanského průkazu s trvalým bydlištěm na území města Mostu a pouze v omezeném množství – 1000 kg na osobu za rok!!!!

Toto množství muselo být upraveno a ukotveno v Obecně závazné vyhlášce, protože docházelo ke zneužívání.

Věděli jste, že existuje Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024, který stanovuje cíl zvýšit u stavebních a demoličních odpadů míru jejich přípravy k opětovnému použití, recyklace a jiného materiálového využití alespoň na 70 % hmotnosti?

Sdílet tento příspěvek

Související články