Odpadkové koše k takovému odkládání neslouží

Odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství je nádoba, která slouží k odkládání drobného odpadu. Pro drobný odpad je tedy uzpůsobena i velikost nádoby. Bohužel dost často se stává, že do odpadkového koše není odkládán pouze drobný odpad, ale i odpad většího rozměru (objemu), který patří do „popelnice“ – tj. do středního kontejneru, nadzemních a podzemních kontejnerů.

Hlavně se jedná o pytle s domovním odpadem, které jsou především takto odkládány do odpadkových košů v blízkosti vchodu do domu, protože do „popelnice“ je to přeci o několik kroků dál. Pytel s domovním odpadem pak odpadkový koš ucpe a tím, až do vývozu, nemůže odpadkový koš sloužit svému účelu a další osoba, která nemůže udělat krok navíc k jinému odpadkovému koši nebo popelnici pak jednoduše použije zem, tam se toho vejde až až.

Stejně tomu tak je i v případě krabic od spotřebního zboží nebo i kartonových obalů od jídla, ty poprosíme odkládat do příslušné nádoby na separaci nebo směsný odpad. Odpadkové koše jsou umístěny dle možností na celém území města. Pro odkládání drobného odpadu lze využít taktéž i běžné „popelnice“, které jsou dostupné v každé ulici.

Kdo chce, ten si poradí, kdo nechce ten …

Sdílet tento příspěvek

Související články