I plechovky od konzerv či od nápojů se třídí

Plechovky od nápojů a konzerv jsou sice odpadem, ale rovněž představují cennou komoditu přímo předurčenou k třídění a recyklaci, resp. vrácení „zpět do života“.

Patří do šedých kontejnerů na kovy společně s menšími kovovými předměty, které v domácnosti dosloužily. Kromě plechovek do nich ale také dále PATŘÍ kovová víčka a zátky, alobal, kovové nádobí apod.

Nicméně tento druh odpadu je možné v našem městě třídit (tam kde šedivé kontejnery na kovy zatím nejsou) společně s plasty a lze je vhazovat do ŽLUTÝCH kontejnerů na plasty. Na třídící lince koncového zařízení skládky Celio jsou od plastů plechovky odděleny, ty následně putují k dalšímu zpracování a ve finále jsou z nich opět vyrobeny nové obaly na nápoje.

Co NEPATŘÍ do těchto nádob:

Nepatří do nich ani plechovky od barev či tlakové nádoby.

V současné době je v ulicích Mostu již celkem 20 šedých kontejnerů na kovy. Jejich konkrétní umístění je v ulicích a stanovištích viz. mapa kontejnerů

Věděli jste, že v roce 2022 se v Mostě vytřídilo do šedých kontejnerů v Mostě 810 kg kovových obalů? A jen za prvních 6 měsíců roku 2023 už to je celých 830 kg!

Děkujeme za to, že nám pomáháte třídit i tento druh odpadu a tím pádem snižovat hmotnost odpadu v černých kontejnerech na směsný komunální odpad.

Sdílet tento příspěvek

Související články