Aretační systémy pro kontejnerová stání

V loňském roce byl na vybraných stanovištích odpadových nádob nainstalován aretační systém. Jedná se konstrukci, která zajistí odpadovou nádobu tak, aby nedocházelo k jejímu samovolnému pohybu. Nejprve byla postupně osazována místa, kde při větším větru k takovému pohybu došlo a s tím bohužel bylo spojeno mnohdy i s poškozením cizího majetku. 

Tento aretační systém je pro tyto potřeby zcela vyhovující, bohužel však části konstrukce aretačního systému byly pro změnu vyhovující i někomu dalšímu. A tak na některých místech již došlo k odcizení těchto částí konstrukce, a tím pádem aretační systém až do jeho opravy nemůže sloužit svému účelu. V případě, že kdokoliv z nás uvidí jakoukoliv nestandardní manipulaci s aretačním systémem, prosíme, ihned kontaktujte městskou policii.

Věděli jste, že vítr má někdy takovou sílu, že kontejnery dokáže přemístit až o několik metrů dál?

Sdílet tento příspěvek

Související články