Rozšíření počtu polopodzemních kontejnerů v Mostě

V rámci zkvalitňování a rozšiřování sítě pro lepší odkládání odpadu a jejich separováním, budou  během září v České ulici započaty práce na vybudování dalších 6 stanovišť polopodzemních kontejnerů.

Díky tomu bude současný stav podzemních a polopodzemních kontejnerů po mostě rozšířen na 373 kontejnerů.

Hlavními výhodami těchto kontejnerů jsou např:

– větší část odpadu je uložena pod zemí, kde je stálejší teplota, čímž dochází ke zpomalení rozkladu odpadu a snížení vzniku zápachu

– odpad je ukládán do výšky až 2,5 m, čímž dochází k lepšímu hutnění vlastní vahou odpadu

– lepší estetický vzhled a čistota sběrného místa, které nepřetéká odpadky

– kontejnery mají pevné místo

– nádoby nelze odcizit a lépe odolávají vandalismu

– s vytříděným odpadem mohou manipulovat jen oprávněné osoby – odpad NELZE z nádob jednoduše zpětně vybírat.

– menší riziko požárů, odpad díky omezenému přístupu vzduchu méně hoří.

Sdílet tento příspěvek

Související články