ODMĚNY za třídění odpadu od společnosti EKO-KOM a.s.

Zákon o odpadech stanoví povinnost odpad třídit a využitelné druhy následně recyklovat
a opětovně využívat jako druhotnou surovinu. Dle zákona o obalech mají firmy, které uvádějí obaly a balené výrobky na trh nebo do oběhu povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Pro tento účel byl vytvořen systém EKO-KOM, který pro ně zajišťuje sdružené plnění této povinnosti.

Statutární město Most má s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. uzavřenu smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a podle množství vytříděného odpadu předaného k dalšímu využití získává na základě této smlouvy finanční odměny. 

Získané odměny město využívá na úhradu svozu separovaného odpadu a výstavbu podzemních a polopodzemních kontejnerů.

Čím víc využitelného odpadu tedy vytřídíme, tím větší odměnu dostaneme.

Odměny za třídění odpadu v Mostě
rokvytříděno odpadůvýše odměny
20185 231 tun5 774 272 Kč
20196 327 tun6 351 244 Kč
20205 915 tun6 676 484 Kč
20216 973 tun7 107 034 Kč
20226 747 tun7 739 803 Kč
Sdílet tento příspěvek

Související články