Chceme čistší Most – bez vás to ale nedáme!

Chceme čistší město a nechceme zatěžovat městský rozpočet poplatky (vlastně jakýmisi sankcemi) za nadměrné množství nevytříděného komunálního odpadu, které Mostu bohužel reálně hrozí. Mostečané, pojďte s námi do toho! Třídění je totiž ekologické, ale i ekonomické. A čisté město je aktraktivnější pro nás, i pro turisty.
Mottem kampaně, kterou zahájilo město Most a kterou chce především motivovat nás, občany, jsou slova: Pro čistší Most. „Když se nám to společnými silami podaří uskutečnit, bude se nám v Mostě lépe žít. Město bude čistší a městské pokladně ušetříme peníze, které budeme moci investovat jinam a lépe,“ vysvětluje důvod kampaně primátor Marek Hrvol. V současné době totiž Mostečané na osobu vyprodukují 230 kg směsného komunálního odpadu za jeden rok, přičemž limit nyní činí 180 kg. Nadprodukce tedy činí padesát kilogramů na jednoho člověka, a za to město musí hradit poplatky navíc. Podle zákona o odpadech se ale poplatky za „rozvírání nůžek“ mezi skutečnou a dovolenou produkcí budou dále zvyšovat. V roce 2029 bude dovoleno pouze 120 kg nevytříděného odpadu na osobu a poplatek, který má vlastně charakter pokuty, se ze současné tisícikoruny za tunu vyšplhá na 1 850 Kč. „Pokud Most tedy zásadně nesníží množství nevytříděného odpadu, bude ho to stát jen na tomto poplatku téměř 13 milionů korun,“ vysvětluje ředitel Technických služeb města Mostu Michal Hartman. Miliony z městské pokladny, které by město jinak mohlo využít na další zkvalitňování komunálního hospodářství nebo třeba k podpoře sportu či kultury. Pojďte tedy do toho s námi. Město vám k usnadnění třídění vytváří maximálně příznivé podmínky: Pořízeny byly velkoobjemové nadzemní kontejnery, rozšířil se počet nádob na třídění kovového odpadu, instalovány byly odpadkové koše na psí exkrementy, ve dvou největších sídlištích (Šesti- a Sedmistovkách) byly zkušebně umístěny hnědé kontejnery na bioodpad včetně košíků na bioodpad do domácností a černé kontejnery na směsný komunální odpad byly polepeny samolepkami s informací, co do těchto kontejnerů nepatří.  Pořízeny budou znovu třídicí sety na odpady – tři barevně odlišené tašky do domácností na separovaný odpad, které budou občanům k dispozici zdarma, stejně jako textilní tašky na nákupy, aby lidé nemuseli kupovat tašky igelitové. Všechny podstatné informace o třídění, ale i o tom jak uklízet a přispívat k ochraně svého životního prostoru najdete na webových stránkách: www.procistsimost.cz Na webu se dozvíte například i to, že estetický vzhled města má vliv na turismus a ten zase na ekonomický život města, co můžete odložit do sběrného dvora nebo kam můžete nahlásit černé skládky a spoustu dalších potřebných a praktických informací. Vzdělávány v tomto směru budou už i předškoláci v mateřských školách.Pojďte s námi do toho: #pročistšímost

Sdílet tento příspěvek

Související články